Vi følger standard prisliste etter avtale med Legeforeningen og Staten.

 

Priser for konsultasjon hos gynekolog MED HENVISNING:

For konsultasjon er egenandelen kr. 351,-

Tillegg for forbruksmateriell og prøvetakningsutstyr, samt innsending av prøver tilkommer. 

 

 

For time hos gynekolog UTEN HENVISNING:

Kr. 1.300,- for gynekologisk undersøkelse med ultralyd og celleprøve.

Kr. 900,- for kontroll av samme lidelse innen 6 måneder.

Frikort kan IKKE brukes. 

Utstyr til ytterligere prøvetaking, bedøvelse , innsetting av spiral, vaginalring og lignende er inkludert i prisen. Spiral kan medbringes eller kjøpes her.