Hopp til hovedinnhold

Timebestilling


Bestilling av timer

Dr. Christian Hoyer-Sørensen

(Gynekolog med driftsavtale): 

Er du blitt henvist av din fastlege, vil du få sms-innkalling når henvisningen/problemstilling er vurdert av dr. Hoyer-Sørensen. Har du ikke henvisning, eller det ikke er avtalt kontroll fra forrige undersøkelse (innenfor 1 år) må du kontakte fastlege for time til vurdering, som da sender oss en henvisning med aktuell problemstilling.

Vennligst påse at henvisende lege har ditt rette mobilnummer, da timeinnkalling blir sendt pr SMS

 


Dr. Cecilie Risbakk, helprivat gynekolog

(Gynekolog uten driftsavtale): 

For timebestilling hos dr. Risbakk kan du bestille time direkte her, eller ring vårt kontor i åpningstiden. 

Avbestilling eller endring av timen må skje senest 24 timer før timen finner sted. Avbestilling etter frist vil bli belastet med kr 700,-. 

Kort ventetid. Frikort gjelder ikke hos dr. Risbakk.

Hun jobber mandag-onsdag-fredag. 

 

 


Avbestille/endre timeavtale

Ring oss eller send SMS innen 24 timer før konsultasjonen her, ellers blir timen belastet, selv med frikort. Timer mandag må avbestilles innen kl 15:00 fredag. Se under. 

 

UTEBLITT FRA AVTALT TIME:

Dersom man uteblir fra time, eller avbestiller for sent, vil man bli faktuert iht forskrifter. Se under. Dette gjelder også ved avbestilling samme dag pga sykdom/sykt barn etc. 

(uteblitte timer hos dr. Risbakk blir belastet med kr. 700,-)

 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, merknad B2. Kostnad vil være pålydende konsultasjonstakst uten refusjon fra HELFO. Man blir belastet selvom frikort.

 

Fra merknad B2 i forskriften:

"For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel (..). Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel."


Bruk Helserespons app

Normalt to meldinger: bekreftelse og timeavtale.

HelseRespons Appen på App Store HelseRespons appen på Google Play

Bestill time via SMS:

Send til 2097:

GYNISØR fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

F.eks: GYNISØR 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer