Hopp til hovedinnhold

Fertilitet


Utredning av uønsket barnløshet.

Hvis man har forsøkt å bli gravid i 1 år uten å lykkes, kan det utføres en såkalt infertilitetsutredning.

For kvinnen vil det innebære en gynekologisk undersøkelse med innvendig ultralyd undersøkelse samt blodprøvetakning. 

For mannen vil det innebære blodprøvetakning og innlevering av en sædprøve. 

Når man har fått svar på alle disse undersøkelsene har man i de fleste tilfeller en formening og hvorfor man ikke har blitt gravid. I noen tilfeller vil det være en såkalt uforklarlig infertilitet, det vil si at man ikke har funnet en sikker årsak på hvorfor man ikke har oppnådd å bli gravid.

 

Behandling

Etter utredningen er utført, vil man sette i gang behandling i samråd med paret. 

I noen tilfeller kan man utføre behandlingen lokalt ved at man for eksempel bruker medisiner for å hjelpe til med å sette i gang eggløsningen. I andre tilfeller kan der være aktuelt å henvise videre til en fertilitetsklinikk. 

 

Fertilitetsklinikk

Det finnes flere offentlige fertilitetsklinikker i Norge, men ingen på Sørlandet. Nærmeste offentlige fertilitetsklinikk til Kristiansand, er Fertilitetsklinikken Sør som er lokalisert ved sykehuset Telemark i Porsgrunn. Hvis man blir henvist dit, vil legene der vurdere om man oppfyller kravene for å bli tilbud hjelp til å bli gravid. Man vil i så fall bli kalt inn til samtale hvor en plan for behandlingen legges.

Man kan også bli henvist til en annen offentlig fertilitetsklinikk etter eget ønske. Det er fritt sykehusvalg i Norge. 

 

Hvis man ikke får tilbud om hjelp til å bli gravid i det offentlige helsevesen eller hvis man har andre grunner, kan man søke hjelp ved en privat klinikk

Det er flere private klinikker i Norge. Det finnes også flere klinikker i Danmark som er populært blant kvinner på Sørlandet. 

Gynekolog Christian Hoyer-Sørensen har et samarbeid med Maigaard Fertilitetsklinik i Århus. Tilbakemelding fra pasienter som har vært der, er meget gode!