All fakturering og innkreving administreres nå av CONVENE.

Vi anbefaler alle våre pasienter å betale med bankkort, eventuelt kontant for alle våre tjenester.

Ved bruk av faktura vil det bli lagt til et gebyr, for tiden kr. 71,-
Dersom du ber om å få betale med faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres til CONVENE.