Vi følger standard prisliste etter avtale med Legeforeningen og Staten.

 

Priser for konsultasjon hos gynekolog MED HENVISNING:

For konsultasjon er egenandelen kr. 375,-

Tillegg for forbruksmateriell og prøvetakningsutstyr, samt innsending av prøver tilkommer. 

 

 

For time hos gynekolog UTEN HENVISNING:

Kr. 1.300,- Dette gjelder for alle typer gynekologisk undersøkelse - med eller uten ultralyd.

Prisen gjelder også ved tidlig ultralyd undersøkelse i svangerskapet.

Forbruksmateriell er inkludert i prisen.

Prøver som tas under undersøkelsen, for eksempel celleprøve eller blodprøver, er også inkludert i prisen.

Kr. 900,- for kontroll av samme lidelse innen 6 måneder.

Frikort kan IKKE brukes. 

Det tilkommer et tillegg hvis man kjøper spiral eller vaginalring hos oss.