Vi følger standard prisliste etter avtale med Legeforeningen og Staten.

 

Priser for konsultasjon hos gynekolog MED HENVISNING:

For konsultasjon er egenandelen kr. 387,-

Tillegg for forbruksmateriell og prøvetakningsutstyr, samt innsending av prøver tilkommer. 

 

 

For time hos gynekolog UTEN HENVISNING:

Fra 01.10.22:

Kr. 1.400,- Dette gjelder for alle typer gynekologisk undersøkelse - med eller uten ultralyd.

Prisen gjelder også ved tidlig ultralyd undersøkelse i svangerskapet.

Forbruksmateriell er inkludert i prisen.

Prøver som tas under undersøkelsen, for eksempel celleprøve eller blodprøver, er også inkludert i prisen.

Kr. 1.000,- for kontroll av samme lidelse innen 6 måneder.

Frikort kan IKKE brukes. 

Det tilkommer et tillegg hvis man kjøper spiral eller vaginalring hos oss.

Ved første gangs undersøkelse av par ved infertilitetsutredning settes det opp en dobbelt time. Pris kr. 2.200,-

Ved spesielle undersøkelser ved infertilitetsundersøkelse (vannscanning, sædundersøkelse) tilkommer også et tillegg.