For å få time til gynekolog med refusjon, kreves en henvisning og vurdering fra din fastlege, legevaktslege eller fra en annen legespesialist. Denne henvisningen er gyldig i ett år for samme problemstilling. 

Gynekolog Christian Hoyer-Sørensen er avtalespesialist med driftsavtale med Helse Sør-Øst.  Har du henvisning får du automatisk tilbud om time fra oss. Du kan bestille en oppfølgningstime med samme problemstilling på nettet innen 1 år etter at du har blitt henvist. Hvis du ikke allerede har blitt henvist, må du kontakte din lege for å få en vurdering og henvisning først. 

Skulle nye problemer oppstå senere, krever HELFO at ny vurdering og henvisning må foreligge.

Du vil få tildelt en time automatisk på sms når henvisningen er vurdert av gynekolog. Du vil motta prøvesvar/brev som pasientpost og SMS påminnelse om timen. De som ikke kan motta pasientpost får vanlig brev. 

 

Ring 38 60 35 10 for mer info.